Registrovať

Pre zaregistrovanie do tohto systému vyplňte tento formulár.

Kliknite sem, pokiaľ ste už zaregistrovaný do tohto alebo iného časopisu na tejto stránke.

Profil

Pokiaľ chcete nižšie uvedené informácie vložiť v ďalších jazykoch, zvoľte najprv požadovaný jazyk.
Užívateľské meno môže obsahovať len malé písmená, číslice a pomlčky/podčiarniky.
Heslo musí mať najmenej 6 znakov.
  Ján Novák = JN

(Vaša inštitúcia, napr. "Simon Fraser University")

ORCID iD je jednoznačná identifikácia autora v databáze ORCID (Open Researcher and Contributor ID), ktorú môže každý autor získať po registrácii zdarma na na stránkach ORCID. V tomto formulári musí byť ORCID iD uvedený v plnom tvare, vrátane URL - teda napr. http://orcid.org/0000-0003-1825-0097.

(Napr. pracovisko a pozícia)
Pracovné jazyky


: Informovaný e-mailom pri vydaní čísla časopisu.
: Schopný prispievať do časopisu.
: Ochotný spracovávať recenzie k príspevkom do časopisu. Určiť oblasť záujmu (významné oblasti a výskumné metódy).

* Označuje povinnú položku