Geografia

Časopis pre základné, stredné a vysoké školy

Oznámenia

 

Výzva na zasielanie príspevkov tematicky zameraných na geografiu Ukrajiny

 
Vážení kolegovia geografi,

v súvislosti s prípravou nových čísel časopisu Geografia pre ročník 2022, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie príspevkov tematicky zameraných na geografiu Ukrajiny, ale tiež školský systém (zvlášť vyučovania geografie) na Ukrajine.

Okrem odborných a výskumných článkov mapujúcich geografické reálie Ukrajiny, privítame aj výskumné štúdie, metodické materiály, učebné texty, či usmernenia popisujúce ako vhodne postupovať pri sprístupňovaní tém akými sú vojenské konflikty aj súčasná vojna na Ukrajine.

Cieľom je aspoň takýmto spôsobom pomôcť sa zorientovať učiteľom geografie v aktuálnej situácii a tiež v komunikácii s ukrajinskými žiakmi ktorí pravdepodobne na určitý čas budú súčasťou našich tried.

Svoje príspevky prosím nahrávajte do redakčného systému časopisu dostupného cez http://casopisgeografia.sk (nahrať príspevok možno po registrácii/prihlásení).

Pôvodnú uzávierku čísla do 30.6.2022 prosím berte ako formálny termín, celý redakčný proces sa pokúsime maximálne urýchliť, aby prvé číslo bolo dostupné a splnilo svoj účel ešte v tomto školskom roku.
Ďakujeme za odbornú pomoc.

Za redakciu
Štefan Karolčík a Ľuboš Balážovič
 
Publikované: 2022-03-16
 
Viac oznámení...

Vol 29, No 2 (2021)


Titulná stránka